Erstatning etter seksuelle overgrep

En 28 år gammel kvinne har fått 75.000 kroner i voldsofferstatning etter overgrep fra en 20 år eldre familiemann som blant annet var engasjert i kristen virksomhet.