Næringslivet vil ha Ryfast til byen

Motorveien i Stavanger er det beste ende— punktet for Ryfast- tunnelen, mener Strand Næringsforening. Næringssjefene i Hjelmeland og Forsand er enige.