Store skader etter hærverk

Deler av den praktiske fløyen på Gjesdal ungdomsskole måtte stengesi går formiddag etter store vannskader.