Fakta om alkohol-forbruket i Stavanger

Statistikk over alkoholforbruket i Stavanger sammenlignet med andre byer og landet for øvrig, finnes omtrent ikke.