Fra Tou-tårer til framtidstro

Framtiden var utrygg og tårene presset på da de ansatte på Toubryggeri måtte forlate sin arbeidsplass. Etter sju uker påjobbsøkerkurs er nytt mot på plass. Flere har allerede fått nyjobb.