Misfornøyd med banktjenester

SANDNES: Sandnes sparebank har ikke lenger noen filial i rådhuset. Det er Rogaland Arboretet misfornøyd med. Nå må de nemlig gå til hovedkontoret, selv helle myntene i en tellemaskin for så å stille seg i kø og vente på tur for å få pengene inn på konto. Styreleder Sigurd Aarsland frykter også at bankene i framtiden vil kreve gebyr for å motta penger fra stiftelsen. Stiftelsen har også hatt uformelle ordninger med frankering av større utsendinger med Den norske Bank og til dels også SR-Bank. Nå krever bankene gjenytelser for gratistjenesten. Det liker ikke styrelederen i Arboretet.