Flyttemelding med skarp brodd

HJELMELAND: Kommunestyrerepresentanten Arvid Mosnes i Hjelmeland har på ingen måte gått av veien for å si sin hjertens mening om det meste. Som folkevalgt fra samlingslista for Venstre og Uavhengige representanter, har han vært like frittstående som frittalende.