Frykter miljø-ulykker på veiene

Miljøfarlig transport bør foregå utenfor tettbygd strøk,ulykkesbelastede strekninger og tunneler, mener beredskapssjefen iStavanger kommune.