Planer om småbåter ved Vaulen badeplass

Ved Vaulen badeplass planlegges en småbåthavn med plass til 26 småbåter. Fylkesmannen er kritisk.