- Vi trenger engasjerte folk

For at Kvitsøy skal fortsette å være egen kommune, må folk engasjere seg mer i politikk, mener rådmannen.