Tre nødnumre kan bli ett

112 kan bli eneste nødnummer. I dag har vi både 110, 113 og 112 tilhenholdsvis brann, ambulanse og politi.