Stavanger - en kjedelig uteby?

Det har ikke skjedd noe i Stavangers uteliv på mange år. Dekonseptene som finnes i dag bærer preg av at det er de samme eiernesom dominerer. Så lenge det ikke kommer nye konkurrenter til, fårde heller ingen grunn til å forandre seg. Det virker også som omkommunen og politikerne tror at dagens unge liker de samme tingenesom 25 år eldre folk. Det taper byen på, sier Camilla Jo somkarakteriserer Stavangers uteliv som «ufattelig kjedelig».