Full schijæring

Kino eller sjino, kjole eller skjole, shy eller sky? De fleste har nok slitt litt med skj-lyden på skolebenken, og en kjapp tur i Langgata viser at ikke alle er like støe selv om skolegangen kanskje er avsluttet. Eller var det «kanshje» det het?