Guds kriger

Feltprest, er ikke det litt selvmotsigende? Skal en ikke vende det andre kinnet til?