Barn får gåtefulle hudskader i Dusavika

Ingen svar, bare hypoteser — det er alt kommunehelse-
tjenesten sitter med etter at fire barn har fått blemmer ogbrannlignende skader på kroppen.