Eldreplanen nær oppfylt

Det er all grunn til å juble mener kommuneadministra— sjonen med rådmann Ole Hetland i spissen. Endelig er Eldreplanen - som gir Stavanger 346 nye plasser i eldreomsorgen - oppfylt.