Kverneland varslar utflagging av 200-300

Den sterke kronekursen kan tvinga industrilokomotivet Kverneland utav landet. 200-300 arbeidsplassar på Jæren kan ryka.