Fiskeriskule tener godt på kurs

Rygjabø vidaregåande skule skaper arbeidsplassar i byane. Millionane skulen tener, kjem til nytte i distriktet. Snart opnar skulen eit fiskerifagleg senter til 20 millionar kroner.