- Legionella-prøver var mangelfulle

I hele år er det tatt vannprøver av alle åpne kjøletårn iStavanger. Men ristene hvor dampen går ut, ble først sjekket iforrige uke.