Utbygger skylder 2,8 millioner

Time kommune ber om å få innbetalt 2,8 millioner kroner fra utbyggingsselskapet Sandtangen AS — innen nyttårsaften.