Får grave i kulturminner

Riksantikvaren har gitt Ingeniørservice AS lov til å grave en grøft gjennom et fredet kulturminne. Gravingen skjer i Lundegeilen på Ganddal i forbindelse med utskifting av avløpsledninger.