Deilig er Hellvik

Det er 13 hus i Marraveien. Det blir 13 mannssangere. Nå har de stiftet kor.