Tapte valget etter kritikk av Clemet

Etter å ha gått ut i media med kritikk av Kristin Clemet og hennes deltagelse på Utdanningsforbundets landsmøte, mistet Tonje Hiorth Schøyen plassen sin i representantskapet.