Sterke reaksjoner mot «sikkerhetssvikt» på Jåttå

Meldingene i Bodø— pressen før pinse om at Jåttå får bunnkarakterfor sviktende sikkerhetssystemer avvises på det sterkeste vedkommandoen i Stavanger.