Langøen kraftig provosert

Jeg trodde vi politikere bestemte, sier Else J. Langøen (Ap). Hun er oppbrakt over at opplæringsavdelingen har sendt ut et notat til rektorene i Sandnes om hvordan de skal håndtere avviklingen av tilsynsvaktordningen.