Men prisene kan bli høye

Øsende regn gjør at store deler av potetavlingene i Danmark og flere andre EU-land går tapt. Prisøkninger vil også slå inn i det norske potetmarkedet.