Tiltalte kan få minst 6 års fengsel

Tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Rogaland i Sandved-drapet er nå klar. Saken kommer opp for Sandnes tingrett onsdag 25. juni.