Røkkes bolt

— Vi kan verken hindre folk i å basehoppe fra Kjerag eller balansere på Kjeragbolten. Allemannsretten gir folk rett til å ferdes i fjellet, påpeker Nils O. Grenan.