- Jeg angrer intet

— Min store svakhet er at jeg ikke passer til å drive noe. Minstyrke er å bygge.