Fornøyde med kommunen

En undersøkelse kulturkontoret i Gjesdal kommune har gjennomført, viser at kommunen er serviceinnstilt, at de ansatte er lette å nå og tar seg tid til dem som henvender seg til dem, og at lag og foreninger mener de ansatte har forståelse for ønskene deres.