Stokka-gangvei tilbake i Gulating

Høyesterett har sendt gangvei-skjønnet om Stokkavatnet tilbake til ny behandling i Gulating lagmannsrett.