Litt tryggere Hinnasvinger

Neste vår vil første del av en gang— og sykkelvei være klar i øverste del av Hinnasvingene. Det vil trolig gå mange år før hele strekningen er sikret for syklister.