Foreldre aksjonerer mot barnas narkorus

Foreldrene til en gjeng 14-årige jenter fra Stavanger oppdaget forsnart ett år siden at døtrene ruset seg på narkotika. Da gikk desammen og nektet jentene i å fortsette.