Etablerer veksthusselskap

Et aksjeselskap som skal videreføre planene om en veksthushage ved Grødaland i Hå er under stiftelse. Selskapet får trolig navnet Hå Veksthushage AS. En sentral aksjonær blir næringsselskapet Hå Næringshage AS, hvor også Hå kommune er medeier.