Skuffet 140 skoleelever

Seks ukers jobbing med politiske temaer på Austbø skole på Hundvåg, skulle kulminere med en fest sist fredag med blant andre politikere på gjestelisten. Men bare tre av seks inviterte partipolitikere møtte opp.