På grensehandel på Røyneberg

Stavanger-folk handlet øl i stort i «grensebutikkene» på Sola påskeaften. Men kjøpmennene som tjener pengene, holder en lav profil.