Fylkeskommunen vil rassikre Gloppedalsveien

— Fylket blar opp 30 millioner hvis Gjesdal og Bjerkreim blir med på spleiselaget, sier fylkesordfører Bergsaker. - En riksvei er ikke vårt ansvar, repliserer ordfører Gjedrem i Bjerkreim.