Får lov å søke i hemmelighet

Aftenbladet krevde å få den fullstendige søkerlisten til rådmannstillingen i Strand. Kommunen avslo, og Fylkesmannen i Rogaland har nå stadfestet avslaget.