Utbygging på Vassøy

Etter en lang debatt i formannskapet ble reguleringsplan for Vassøy vedtatt.