Flere arbeidsledige i Rogaland enn i fjor

I februar var arbeidsledigheten i Rogaland 14 prosent høyere enn på samme tid i fjor.