Bedre for funksjonshemmede

Fra 1. januar overtar fylkeskommunen oppgaven med å transportere funksjons— hemmede i fylket. Dette vil føre til en mer rettferdig støtteordning for brukerne.