Alle elever får SFO-plass

Samtlige elever som søkte innen fristen, vil få tilbud om plass i skolefritids— ordningen (SFO) til høsten på egen skole.