Optimisme på Sandnes Ullvare

6 millioner kroner ble investert i nye maskiner i fjor 9 nye millioner går til samme formål i år. Ullvaren investerer for å få ned kostnadene.

Publisert: Publisert:
  • Ole Sivertsen

FOSS-EIKELAND: Samtidig har vi erfart at nye maskiner og ny teknologi gir bedre kvalitet på produktet mer enn vi i utgangspunktet var klar over, sier to av eierne, administrerende direktør Harald Mjølne og Mette Oaland, som jobber med salg.

Investeringene går med til nye hesple-, spole— og tvinnemaskiner, og i maskiner som foredler ulla før spinning. Videre ser ledelsen på en automatisering i fargeriet.

Motegarn i skuddet Akkurat nå har Ullvaren en betydelig volumøkning på motegarn. Dette garnet kjøpes i Italia og Tyrkia og selges videre, både til hjemmemarkedet og noe til eksport.

Vi kaller det pelsgarn det er et rent og tykt kunststoff, og dermed går det fort å strikke. Terskelen for å komme i gang med strikking, blir lav, forteller Mette Oaland, og understreker at alt motegarn som kjøpes ute, er branntestet.

Ser mot England I år vil bedriften produsere drøyt 1200 tonn garn en økning på 50 tonn fra i fjor. Av industrigarnet går mye til eksport, blant annet til den danske teppefabrikken Wilton. Ellers forsyner Ullvaren forskjellige trikotasjefabrikker i Norge med industrigarn.

Håndstrikkegarnet har størst marked her hjemme eksporten utgjør 30 prosent.

60 prosent av ulla som brukes, er norsk. Resten blir importert fra England og New Zealand. Den engelske ulla er såkalt halvfabrikat og behandlet, slik at strikkeplagg av dette ullgarnet kan gå rett i vaskemaskinen.

Vi har mye å gjøre og kjører to til tre skift i produksjonen. Men det er mer å hente. England er et satsingsområde for oss. Der gjør vi nå framstøt for å øke volumet på industrigarn. Pundet står høyt og hjelper oss godt, sier Mjølne.

Ny leietaker og fabrikkutsalg For tiden holder bedriften på å ommøblere en del for å leie ut 4500 kvadratmeter til en annen industribedrift fra Sandnes. Også det vil trekke ned kostnadene.

Fabrikkutsalget er en suksess ikke minst etter at Høyang Polaris ble samlokalisert med garnutsalget fra mai i år.

Merkevarenavnet Polaris er den reneste turistattraksjonen og trekker mye folk. I tillegg til garnet, har vi utvidet vårt vareutvalg til også å omfatte ferdigstrikkede plagg. Dermed er vi blitt mer komplette overfor tilreisende kunder, understreker Oaland og Mjølne.

Publisert: