Optimisme på Sandnes Ullvare

6 millioner kroner ble investert i nye maskiner i fjor 9 nye millioner går til samme formål i år. Ullvaren investerer for å få ned kostnadene.