Satser på kvitsøylam

Også Kvitsøy-bøndene vil sko seg på den nye nisjetrenden i norsk landbruk, med utgangspunkt i lokalt sauehold. 15 sauebønder på øya står bak en søknad om støtte fra det statlige verdiskapingsprogrammet for matproduksjon.