Krever tunnel

For mellom 6 og 11 millioner kroner kan jordbruksjord, trivelig bomiljø og en eldgammel vei på Folkvord reddes.