Strakstiltak mot farleg vegpynt

Regelen er tindrande klar: Vegetasjonen i og rundt kryss ogrundkøyringar skal ikkje hindra fri sikt, eller vera høgare enn 50centimeter.