Når skaden er skjedd

Andreas Hodne i Bilteknisk Byrå har taksert biler i 25 år. 1 2001rakk han over rundt 1500 biler på oppdrag fra ulikeforsikringsselskaper. Men når Hodne kommer inn i bildet, er skadenalt skjedd.