30 barn venter på lesehjelp

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) i Sandnes har 30 barn mellom seks og 16 år på venteliste.