Smittsom bakterie rammer SiR

Først etter flere dager ble det oppdaget at en pasient ved SiR var smittet av den alvorlige MRSA-bakterien. Da måtte mange ansatte, fra flere avdelinger, permitteres. I dag får de svar på om de er smittet.