Foreslår 24 etasjer på Forus

Langs bybanetraseen, fra området rundt travbanen til kommunegrensen for Sandnes, Sola og Stavanger, foreslår arkitektkontoret Aros at det blir tillatt å bygge tre bygg på 24 etasjer.